Önüm merkezi

reňkleri sazlamak ýokary derejeli imitasiýa goýun derisinden ýelekli haly ýaşaýyş otagy balkon tolkun penjiresi ma

Gysga düşündiriş:

Gysgaça maglumat Çalt jikme-jiklikler Gelýän ýeri: Hebei, Hytaý, Hytaý Marka ady: CZN Model belgisi: 005 Material: 100% poliester tehnikasy: Dokalan stil: Döwrebap ulanylyş: Öý, myhmanhana, ýatylýan otag, açyk, bezeg, hammam, hajathana, awtoulag ýeri: Roomaşaýyş otagynyň nagşy: SHAGGY dizaýny: WILTON şekili: gönüburçly önümiň ady: lýuks haly reňkleri: reňk aýratynlaşdyrylan aýratynlyk: Ekologiýa taýdan amatly MOQ: 100pc artykmaçlygy: Tebigy dizaýn funksiýasy: owadan bezeg ...

Önümiň jikme-jigi

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý, Hytaý
Marka ady:
CZN
Model belgisi:
005
Material:
100% poliester
Tehnika:
Dokalan
Stil:
Döwrebap
Ulany:
Öý, myhmanhana, ýatylýan otag, açyk, bezeg, hammam, hajathana, awtoulag
Placeeri:
Otag otagy
Nusga:
SHAGGY
Dizaýn:
WILTON
Şekil:
Gönüburçluk
Önümiň ady:
Lýuks haly
Reňkler:
Reňk aýratynlaşdyrylan
Aýratynlyk:
Ekologiýa taýdan arassa
MOQ:
100 sany
Üstünligi:
Tebigy dizaýnlar
Funksiýa:
Owadan bezeg
Görnüşi
Goýun derisinden ýasalan haly
Ölçegi
30 * 30, 35 * 35, 40 * 40, 45 * 45 sm ýa-da özleşdirilen
Reňk
Gery, ak, gülgüne ýa-da özleşdirilen
Material
Uxalňyş goýun derisi
Uzynlyk
Takmynan 6 sm
MOQ
100 sany
Mysal
Elýeterli
Önümiň beýany
Gaplamak we eltip bermekHarytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärmen, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler.
Kompaniýanyň tertibi

Sorag-jogap
1-nji sorag: Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
A1: Biz senagat we söwda integrasiýasy.
2-nji sorag: Anketany nädip iberip bilerin?
A2: Haýsy önümi gyzyklandyrsaňyz, maglumatyňyzy bize iberiň ýa-da onlaýn ýagdaýda söhbet ediň.
3-nji sorag: customöriteleşdirilen zady kabul edýärsiňizmi?
A3: Hawa, reňk, ululyk we ş.m.
4-nji sorag: Sütük nusgalaryny alyp bilerinmi?haly?
A4: Hawa, hilini barlamak üçin nusga hödürleýäris.
5-nji sorag: Köpçülikleýin sargyt üçin näçe wagt gerek bolar?
A5: Sargyt mukdaryna görä, adatça 10-15 gün.
6-njy sorag: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?
A6: Hil birinji orunda durýar.Çig maldan ýük daşama çenli hiliň gözegçiligine elmydama uly ähmiýet berýäris!
7-nji sorag: Satuwdan soň hyzmatyňyz nähili?
A7: Önümlerimiz baradaky meseläňizi çözmek üçin elimizden gelenini ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň