Önüm merkezi

Mahabat sowgady üçin ýöriteleşdirilen dizaýn ýüň ýüplükli açar ýakymly ýakymly düwme

Gysga düşündiriş:

“Hebei Spring Zhinan International Trading Co., Ltd”, Hytaýyň demirgazygynda duýulýan önümçiligi esaslandyryjy, birnäçe uly sargytlary goldap biljek iki sany uly ussahanamyz bar;

Önümiň jikme-jigi

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Gelip çykan ýeri:
Hytaý
Marka ady:
zw
Model belgisi:
8678
Plastiki görnüşi:
PVC
Görnüşi:
Sanly surat açary
Material:
duýdy
Metal görnüşi:
Demir
Çap etmek:
Silüpek ekrany çap etmek, malylylyk geçiriş çap etmek, Ekrany çap etmek
Çap etmegiň usuly:
6 reňk
Önümiň ady:
Açar zynjyr
Ölçegi:
Müşderiniň ululygy
Reňk:
özleşdirilen
Şekil:
Custöriteleşdirilen şekil
Logotip:
Logöriteleşdirilen logo Çap et
Gaplamak:
Bag sumkasy
MOQ:
500 sany
Bukja:
Aýry-aýry OPP halta
Töleg:
Söwda kepilligi
Spesifikasiýa
element
bahasy
Görnüşi
Sanly surat açary
Material
duýdy
Önümiň ady
Açar zynjyr
Çap etmek
Ekrany çap etmek
Ölçegi
Müşderiniň ululygy
Reňk
özleşdirilen
Şekil
Custöriteleşdirilen şekil
Logotip
Logöriteleşdirilen logo Çap et
Gaplamak
Bag sumkasy
MOQ
500 sany
Bukja
Aýry-aýry OPP halta
Töleg
Söwda kepilligi
Reňk diagrammasy


Önümiň beýany
Kompaniýanyň tertibi


“Hebei Spring Zhinan International Trading Co., Ltd”, Hytaýyň demirgazygynda duýulýan önümçiligi esaslandyryjy, birnäçe uly sargytlary goldap biljek iki sany uly ussahanamyz bar;Iki sany ýetişen lazer kesiş önümçilik liniýamyz bar we bu ýyl azyndan iki setir goşarys;Professional, kämillik dizaýn we ösüş toparymyz bar, satuw topary hem bar. “Güýçli bileleşigiň” hyzmatdaşlyk re modeimine laýyklykda, siziň kompaniýaňyz hem hyzmatdaşlyga uly goldaw berip biljek kompaniýalary tapmak isleýär diýip pikir edýärin.Diýmek, elbetde bu biziň HEBEI ZHENGWEI FELT!
Gaplamak we eltip bermekNäme üçin bizi saýlamaly?
Sargyt amalyny ýerleşdiriň

Sorag-jogap

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?Şereketiňizde näçe adam işleýär?

J: Şu ýyla çenli 100 işçi bilen gönüden-göni zawod.

S: Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

J: Zawodymyz, Hytaýyň Hebeýi, Ksintaý, Nangong şäheri, taangtou senagat seýilgähinde 168-nji ýerde ýerleşýär. S: Önümleriňiziň materialy näme?OEM-i kabul etseňiz? A: Material PP dokalan halta, dokalan halta we PE halta.Müşderiniň islegi boýunça material saýlap bileris.OEM bolar
minnetdar.
S: Käbir nusgalary berip bilersiňizmi?Mini sargyt mukdary näme?

J: Gerek bolsa mugt nusga bermäge begenýärin.MOQ her element üçin 1000pc bolar.

S: Zawodyňyz şahadatnama näme?

J: Zawodymyz BV, Intertek, SGS tassyklamasyny gazandy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň