Önüm merkezi

Düwürtikli pişik öýi düşek gowagy, pişik ýüňi ýapyk jaýda gizlenýär

Gysga düşündiriş:

Bölüm dükanlary, elektron söwda dükanlary, sowgat dükanlary

Önümiň jikme-jigi

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Görnüşi:
Öý haýwanlary, daşaýjylar we jaýlar
Söwda alyjy:
Bölüm dükanlary, elektron söwda dükanlary, sowgat dükanlary
Möwsüm:
Bütin möwsüm
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
ZW
Model belgisi:
ZW08
Önümiň ady:
Reňk:
Custöriteleşdirilen
Ölçegi:
Custöriteleşdirilen
Logotip:
Omörite logotip kabul edildi
Gaplamak:
Karton gaplamak
MOQ:
100 sany
Ulanylyşy:
Livingaşamak
Material:
Düşündim
Stil:
Moda
Mysal:
Elýeterli
Spesifikasiýa
Görnüşi
Öý haýwanlary, daşaýjylar we jaýlar
Söwda alyjy
Bölüm dükanlary, elektron söwda dükanlary, sowgat dükanlary
Möwsüm
Bütin möwsüm
Gelip çykan ýeri
Hytaý
Marka ady
ZW
Model belgisi
ZW08
Önümiň ady
DüşündimHaýwanat öýi
Reňk
Custöriteleşdirilen
Ölçegi
Custöriteleşdirilen
Logotip
Omörite logotip kabul edildi
Gaplamak
Karton gaplamak
MOQ
100 sany
Ulanylyşy
Livingaşamak
Material
Düşündim
Stil
Moda
Mysal
Elýeterli
Jikme-jiklikler Suratlar

 
 
 

Pişigiňize öz otagyny beriň!Bu duýulýan pişigiň düşegi iň gowy saýlawdyr.Akylly 3 -in-1 dizaýny bilen, gysga dostuňyz ony hemişe halar.Uzyn tüýdükli pişik gowagy, howpsuzlyk duýgusyny döredýär we pişigiňizi gizlemek we höwürtgelemek üçin çuňňur uky ýerini döredýär.

Göçme we aňsat dükan: Bu pişik oýnawaç toplary bukulýan we ýeňil bolup, syýahat edeniňizde saklamagy ýa-da çykarmagy aňsatlaşdyrýar.

Gaplamak we eltip bermek

Kompaniýanyň tertibi

Hebeýiň Nangong şäherinde ýerleşýän “Hebei Spring Zhinan International Trading Co., Ltd.” 2014-nji ýylda, zawod 1992-nji ýylda esaslandyryldy we Hytaýyň demirgazygynda duýulýan tehnologiýany esaslandyryjydy.30 ýyla golaý tejribe toplap, iki nesliň tagallasy bilen kompaniýamyz Hytaýda duýulýan ýeriň jedelsiz lider öndürijisine öwrülýär, esasanam poliester / ýüň ýüplügi we matadan taýýar önüm öndürmekde ökde, BSCI-den geçen ilkinji duýgur öndüriji bolýar. şahadatnama.30 ýyl töweregi içerki bazary (şol sanda döwlet kärhanalary, harby kärhanalar, söwda kompaniýalary we ş.m.) üpjün ediji bolansoň, kompaniýamyz daşary ýurt bazaryna işewürligi ösdürmek we giňeltmek üçin 2017-nji ýyldan başlap öz daşary söwda kompaniýamyzy maýa goýdy we döretdi.Birnäçe uly sargytlary goldap biljek iki sany uly duýgur ussahanamyz bar;Iki sany ýetişen lazer kesiş önümçilik liniýamyz bar we bu ýyl azyndan iki setir goşarys;Professional, ýetişen dizaýn we ösüş toparymyz bar, satuw topary hem bar.“Güýçli kombinasiýa” hyzmatdaşlyk re modeimine laýyklykda, kompaniýanyňyzyň hem hyzmatdaşlyga uly goldaw berip biljek hyzmatdaş tapmak isleýändigine ynanýaryn.Diýmek, elbetde bu biziň HEBEI ZHENGWEI FELT!Biziň pikirimizçe, söwda we dostlugy birek-birege artykmaçlyk etmek bilen bilelikde alyp barýan tagallalarymyz bilen öňe sürmek umydymyzdyr.
Sorag-jogap
1. biz kim?
Biz Hytaýyň Hebeý şäherinde ýerleşýäris, 2014-nji ýyldan başlap Günbatar Europeewropa (25.00%), Demirgazyk Amerika (20.00%), Içerki Bazar (15.00%), Günorta Amerika (10.00%), Gündogar Europeewropa (10.00%), Günorta-Gündogar Aziýa (10.00%), Afrika (5.00%), Okeaniýa (5.00%).Ofisimizde jemi 11-50 adam bar.
2. hilini nädip kepillendirip bileris?
Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;
Iberilmezden ozal hemişe soňky barlag;
3. bizden näme satyn alyp bilersiňiz?
Baglanan halta, ýerleşdirilen ýer, ýüň ütüklemek, ulalýan halta, kitap örtügi
4. näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?
Birnäçe uly sargytlary goldap bilýän iki sany uly ussahanasy bolan öndüriji;iki sany ýetişen lazer kesiji önümçilik liniýasy we bu ýyl azyndan iki setir goşarys;Professional, ýetişen dizaýn we ösüş toparymyz bar, satuw topary hem bar.
5. haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň