Önüm merkezi

Agyr ýükli galyň dokalan däl aerasiýa mata küýzeleri ösümlik sumkalary

Gysga düşündiriş:

Gysgaça syn Çalt jikme-jiklikleriň görnüşi: Ösümlik haltalary gelip çykan ýeri: çin Marka ady: çunzinan Model belgisi: Ösümlik sumkalary 001 Material: duýulýan, duýulýan önümiň ady: Ösümlik haltalarynyň reňki: gara aýratynlyklary: Ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli, bukulýan töleg şertleri: “Paypal”, T / T, “Western Union” nusgasy: Elýeterli ulanylyşy: Bag ösdürip ýetişdirmek üçin gap, kökleri dem almaga we sagdyn ösmäge mümkinçilik berýän howa deşikleri bilen örtülen dem alýan mata ösümlik gapydyr ...

Önümiň jikme-jigi

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Görnüşi:
Torbalary ösdüriň
Gelip çykan ýeri:
Hytaý
Marka ady:
Çunzinan
Model belgisi:
Ösümlik sumkalary 001
Material:
duýdy, duýdy
Önümiň ady:
Ösümlik sumkalary
Reňk:
gara
Aýratynlyklary:
Ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli, bukulýan
Tölegiň şerti:
Paypal, T / T, Western Union
Mysal:
Elýeterli
Ulanylyşy:
Bag ösdürip ýetişdirmek üçin küýze
Fabric Pots Plant Grow Bags10

Düwürtikli halta, dem almaga we sagdyn ösmäge mümkinçilik berýän howa deşikleri bilen örtülen, ösümlik köküne ýetmek üçin has köp howa, zeýkeş suwlaryny gowulaşdyrmak we kök ulgamyny aşa gyzmakdan ýa-da suwdan sowmak üçin howa deşikleri bilen örtülen dem alýan mata ösümlik gapydyr. siňdirilmegi, topragyň çyglylygyny saklamak, howanyň, topragyň we suwuň arasyndaky deňagramlylygy saklaýar. Ösümlikleri gyşda has ýyly we tomusda has sowuk saklaýar.
1) Felt Grow haltalary köplenç gök önümleri, gülleri, agaçlary we ş.m. ösdürip ýetişdirmek üçin ulanylýar.
2) Ösümlik torbalary teplisa, ferma, bag we ş.m. üçin amatly, ideg etmek amatly.
3) Uly ululykdaky agaçlary gönüden-göni ösdürip ýetişdirip bilersiňiz, ýeriň aşagynda ekmegiň zerurlygy ýok, göçürmek aňsat, ösümlik kökleriniň goragyny ýokarlandyryp biler.

Fabric Pots Plant Grow Bags0 Fabric Pots Plant Grow Bags6

* Üýtgeşik dizaýn: Görkeziş penjiresi bolan her kartoşka haltasy.
* Göçürmek aňsat: aňsatlyk bilen hereket etmäge mümkinçilik berýän berk tutawaç bar.kartoşka haltalary eýwanlar, kiçi baglar, balkonlar, gün otaglary we ýapyk / açyk giňişlik üçin ajaýyp.Olary kartoşka, sogan, taro, turp, käşir we beýleki gök önümlere ulanyp bolýar.
* Çydamly material we gaýtadan ulanyljak: Daşky gurşawa arassa dem alýan matadan ýasaldy.Lighteňil we berk, ýyllar boýy gaýtadan ulanylýar.Biderek wagtynda bukulyp we saklanyp bilner.Şeýle hem hapa eşikleri goýmak, gurallary ektirlemek ýaly ammar sumkasy hökmünde ulanylýar.
* Sagdyn: Dem alýan, çeýe mata.
Biz gönüden-göni zawod, ýöriteleşdirilen ululyklar bar.
Amazon satyjy müşderilerimiz, FBA belligi, ştrih-kodlar, görkezmeler we duýduryşlar bar.

Fabric Pots Plant Grow Bags1 Fabric Pots Plant Grow Bags9 Fabric Pots Plant Grow Bags8 Fabric Pots Plant Grow Bags7

“Hebei Spring Zhinan International Trading Co., Ltd” Hytaýyň demirgazygynda duýulýan önümçiligi esaslandyryjydyr, köp sanly uly sargytlary goldap biljek iki sany uly ussahanamyz bar;Iki sany ýetişen lazer kesiş önümçilik liniýamyz bar we bu ýyl azyndan iki setir goşarys;Professional, kämillik dizaýn we ösüş toparymyz bar, satuw topary hem bar. “Güýçli bileleşigiň” hyzmatdaşlyk re modeimine laýyklykda, siziň kompaniýaňyz hem hyzmatdaşlyga uly goldaw berip biljek kompaniýalary tapmak isleýär diýip pikir edýärin.Diýmek, elbetde bu biziň HEBEI ZHENGWEI FELT!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň