Önüm merkezi

Bezeg bezegi üçin ýumşak duýgur mata diý senetçilik materialy

Gysga düşündiriş:

Durnukly, dem alýan, statiki garşy, bakteriýalara garşy, gysylmaga çydamly

Önümiň jikme-jigi

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Tehnika:
dokalmadyk
Üpjünçilik görnüşi:
Sargyt etmek
Material:
100% poliester
Dokalmadyk tehnikalar:
Iňňe bilen deşilen
Nusga:
Boýag
Stil:
Düz
Giňligi:
43/44 ″
Aýratynlyk:
Durnukly, dem alýan, statiki garşy, bakteriýalara garşy, gysylmaga çydamly
Ulany:
Öý dokma, hassahana, oba hojalygy, sumka, arassaçylyk, egin-eşik, awtoulag, senagat, köwüş , Öý bezegi, açyk meýdanda, ýassyklar, köýnekler we bluzkalar, SKIRTS, WINDOW DÖWLETLERI
Şahadatnama:
“OEKO-TEX STANDARD 100”
Agramy:
0,2 kg / inedördül metr.
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
CZN
Model belgisi:
CZN0015
Önümiň ady:
Dokalan däl matalar
Arza:
Öý hojalygy
Reňk:
Müşderiniň talaby
Gaplamak:
polibag
MOQ:
1000kgs
Tehnologiýa:
Iňňe
Mysal:
Avaialble
Ölçegi:
100 sm
Galyňlygy:
1/2/3/4/5… 10mm
Çig mal:
100% poliester
Önüm aýratynlyklary
Önümiň ady
Dokalanmadyk iňňe gysylan mata
Aýratynlyk
Reňkli tekiz
Ölçegi
105 sm
Reňk
Reňk diagrammasy
Mysal
Elýeterli
Nusga wagty
3-5 gün
MOQ
1000 metr
Bukja
Her rulon
Jikme-jik suratlar


Degişli önümler
Eltip bermek ýoly

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

Sorag-jogap
1-nji sorag.Töleg näme?
J: Nusgalar üçin TT, günbatar bileleşigi we Paypal-y kabul edýäris.
Sargyt üçin öňünden 40% TT, eltmezden 70% TT kabul edýäris.Önümleriň we paketleriň suratlaryny öňem görkezeris
galyndysyny töleýärsiňiz.
Köp mukdarda LC gözümizde kabul edip bileris.
2-nji sorag.Adaty söwda şertleri barada näme aýdyp bilersiňiz?
J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP.
3-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça, önümi birin-birin tertipleşdirmeli bolanymyz üçin öňünden töleg alanyňyzdan soň 10-15 iş güni gerek bolar.
Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.
4-nji sorag.Mysal üçin adalga näme?
J: Nusgalary gysga wagtda taýýarlarys, ýöne nusganyň bahasyny tölemeli we ýük daşamaly.Hakyky bolanymyzda
bilelikde hyzmatdaşlyk etmek üçin, nusgalaryňyzyň bahasyny gaýtaryp bereris.
5-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.
6-njy sorag.Satuwdan soň hyzmatyňyz nähili?
J: Önümlerimiz baradaky meseläňizi çözmek üçin elimizden gelenini ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň