Önüm merkezi

Galyň duýulýan pişik gowagy düşegi eplenýän pişik öýleri haýwanlaryň düşegini it ýatagy ýaly duýdy

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyk: Syýahat, sowadyş, suw geçirmeýän, dem alýan, ýyladyş, durnukly, aýrylýan örtük, ätiýaçlyk, gaty

Önümiň jikme-jigi

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Görnüşi:
Haýwanlaryň düşekleri we esbaplary
Harydyň görnüşi:
Krowat we düşek örtükleri
Washuwmagyň stili:
El ýuwmak
Material:
Mata duýuldy
Nusga:
Plaid
Krowat we aksesuar görnüşi:
Pişikler we ýassyklar
Arza:
Pişikler / Itler
Aýratynlyk:
Syýahat, sowadyş, suw geçirmeýän, dem alýan, ýyladyş, durnukly, aýrylýan örtük, ätiýaçlyk, gaty
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
CZN
Model belgisi:
CZN0035
Önümiň ady:
It awtoulag oturgyjynyň gapagy
Ulanylyşy:
Haýwanlar
Ölçegi:
52 * 52 * 18 sm
Gaplamak:
Karton
Dizaýn:
Custöriteleşdirilen
MOQ:
10 sany
Şekil:
Gurçuk ýarym ýapyk
Mysal:
5-7 gün gutardy
Galyňlygy:
3-5mm

 

Önümiň ady
pişik / it düşegi
Stil
Gül nagyşlary
Ölçegi
52 * 52 * 18 sm ýa-da özleşdirilen
Reňk
Reňk diagrammasy
Dokma
Düwürtikli mata
Galyňlyk
3mm, 4mm, 5mm…
Mata
Dokalmadyk mata
Gaplamagyň usullary
Kartonlara gaplanan
Mysal
Elýeterli
Satuw hyzmatyndan soň
Dayshli günler 24 sagatda

felt cat house01 felt cat house02 felt cat house03 felt cat house04 felt cat house05 felt cat house06

cate house (9) cate house (1) cate house (2) cate house (3) cate house (4) cate house (5) cate house (6) cate house (7) cate house (8)

cat01 cat02 cat03 cat04

Jikme-jik suratlar

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

Sorag-jogap
1-nji sorag.Töleg näme?
J: Nusgalar üçin TT, günbatar bileleşigi we Paypal-y kabul edýäris.
Sargyt üçin öňünden 40% TT, eltmezden 70% TT kabul edýäris.Önümleriň we paketleriň suratlaryny öňem görkezeris
galyndysyny töleýärsiňiz.
Köp mukdarda LC gözümizde kabul edip bileris.
2-nji sorag.Adaty söwda şertleri barada näme aýdyp bilersiňiz?
J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP.
3-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça, önümi birin-birin tertipleşdirmeli bolanymyz üçin öňünden töleg alanyňyzdan soň 10-15 iş güni gerek bolar.
Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.
4-nji sorag.Mysal üçin adalga näme?
J: Nusgalary gysga wagtda taýýarlarys, ýöne nusganyň bahasyny tölemeli we ýük daşamaly.Hakyky bolanymyzda
bilelikde hyzmatdaşlyk etmek üçin, nusgalaryňyzyň bahasyny gaýtaryp bereris.
5-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.
6-njy sorag.Satuwdan soň hyzmatyňyz nähili?
J: Önümlerimiz baradaky meseläňizi çözmek üçin elimizden gelenini ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň