Önüm merkezi

Suw geçirmeýän uly uzyn stoluň ylgaýjy tegelek burçy, kenar bilen içilen ýerleri duýdy

Gysga düşündiriş:

Gysgaça syn Çalt jikme-jiklikler Stol bezegi we garnituralar görnüşi: Mats we padşalar görnüşi: gönüburçluk stili: Europeewropa materialy: Mata mata görnüşi: 100% poliester aýratynlygy: Durnukly, saklanylýan ýeri: Hebei, Hytaý Marka ady: CZN Model belgisi: H0003 Görnüşi: Stol Dekrasiýa Plasemat materiýasy: Ulanylyşy: Düwürtik funksiýasy: OEM we ODM hökmany elementi bolmaly: Elýeterli hyzmat: ODM hödürlenýän hil: 100% Gözleg wagty: 10-15 D ...

Önümiň jikme-jigi

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Stol bezegi we esbaplar görnüşi:
Pişikler we ýassyklar
Şekil:
gönüburçluk
Stil:
Europeewropa
Material:
Mata
Mata görnüşi:
100% poliester
Aýratynlyk:
Durnukly, ätiýaçly
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
CZN
Model belgisi:
H0003
Görnüşi:
Stol deklarasiýasy
Mesele:
Düşündim
Ulanylyşy:
Stol üçin gap-gaçlar
Funksiýa:
Haryt bolmaly
OEM & ODM:
Elýeterli
Hyzmat:
ODM hödürlenýär
Hil:
100% Barlag
Gurşun wagty:
10-15 gün
Şahadatnama:
SGS, ROHS, AZO, ISO9000…
Söwda möhleti:
EXW, FOB, CFR, CNF, DDP…

ColorOur reňk kitabyGaplamagyň usullaryÜç kartonda gaplananSatuw hyzmatyndan soň

Önümiň ýeriHytaýyň Guangdong welaýaty

Önümiň ady
Ussalar bilen stoluň ýerleşdirilen ýerlerini duýuň
Sazlamak / düzmek
6 sany kompýuter ussalary bilen gabat gelýän 6 sany plasemat, bizem sazlamagy kabul edýäris.
Plasematyň ululygy
34 sm × 34cm × 4mm L × W × H.
Gäminiň ululygy
10 sm × 10cm × 4mm D × H.
Dokma
Olüň dokumasy
Mata
100% Ployester duýuldy
Reňk
Reňk kartamyzy jikme-jikliklerden aşakda görüp bilersiňiz we islän reňkleriňizi saýlap bilersiňiz.
Mysal
ElýeterliIslendik jikme-jiklik, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!
Nusga wagty
3-5 gün
Eltip bermegiň wagty
3-5 gün
Tölegiň şerti
Iberilmezden ozal 30% goýum we 70% balans
Hyzmatdan soň
Bir duralga hyzmaty
Eltip bermek ýoly
“Express” -iň dürli ýollary, iberiş, uçar, otly…

Plasematlar düzüldi
 
Umuman aýdanyňda, 6 sany bölek duýulýan plasematlary we bölünen guty bilen 6 sany ussalary toparlaýarys.Umuman aýdanyňda, 6 sany bölek duýulýan plasematlary we bölünen guty bilen 6 sany ussalary toparlaýarys.

 
Material dokma

Duýulýan plasematlaryň burç bölegi, ýokary hilli poliester çig malyny ulanýarys.

 
Ulanyş möhleti
 
Nahar otagynda, restoranda ýa-da myhmanhanada… adatça nahar wagtymyz bolýar, stoluň üstünde hökmany zat bolar, ýuwmak aňsat wehereketli.

Gaplamak we eltip bermek

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

 

 

Üstünliklerimiz

Sorag-jogap
1-nji sorag.Töleg näme?
J: Nusgalar üçin TT, günbatar bileleşigi we Paypal-y kabul edýäris.
Sargyt üçin öňünden 40% TT, eltmezden 70% TT kabul edýäris.Önümleriň we paketleriň suratlaryny öňem görkezeris
galyndysyny töleýärsiňiz.
Köp mukdarda LC gözümizde kabul edip bileris.
2-nji sorag.Adaty söwda şertleri barada näme aýdyp bilersiňiz?
J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP.
3-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça, önümi birin-birin tertipleşdirmeli bolanymyz üçin öňünden töleg alanyňyzdan soň 10-15 iş güni gerek bolar.
Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.
4-nji sorag.Mysal üçin adalga näme?
J: Nusgalary gysga wagtda taýýarlarys, ýöne nusganyň bahasyny tölemeli we ýük daşamaly.Hakyky bolanymyzda
bilelikde hyzmatdaşlyk etmek üçin, nusgalaryňyzyň bahasyny gaýtaryp bereris.
5-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.
6-njy sorag.Satuwdan soň hyzmatyňyz nähili?
J: Önümlerimiz baradaky meseläňizi çözmek üçin elimizden gelenini ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň